Opci uvjeti prodaje


Prodavatelj
Podaci o prodavatelju nalaze se na narudžbi (poslana e-mailom kupcu i prodavatelju) te na racunu i jamstvenom listu proizvoda.
Prodaju putem ove Internet trgovine te isporuku proizvoda kupcu vrši Bošnjak Komerc d.o.o. Široki Brijeg, fra Didaka Buntica bb, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Kupac
Kupac robe je posjetitelj Internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbu Prodavatelju, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzecem (gotovinom prilikom dostave).

Opce odredbe
Ovim Opcim uvjetima ureduju se odnosi izmedu Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i nacin narucivanja proizvoda, cijene proizvoda, nacina placanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda izmedu Kupca i Prodavatelja zakljucen je trenutkom u kojemu Prodavatelj evidentira uplatu iznosa navedenog na ponudi.
Kupnju proizvoda moguce je izvršiti samo na podrucju Bosne i Hercegovine što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda iskljucivo na istom podrucju.
Korištenjem Internetske trgovine smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Opcim uvjetima te da iste prihvaca. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaci iz razloga što Korisnik nije procitao Opce uvjete.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za racun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zakljuciti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomicno poslovno sposobne osobe ugovor mogu zakljuciti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Kupci su dužni dati tocne, važece i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašcuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina.
Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Opcih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog cega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobada Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
Prodavatelj se oslobada svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uredajima koji omogucuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uredajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trecih osoba, racunalnih virusa i sl. te drugih slucajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Takoder, Prodavatelj je osloboden svake odgovornosti u slucaju nastanka okolnosti koje onemogucavaju korištenje Internetske trgovine.
Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbe je 7 dana, ukoliko nije navedeno placanje po pouzecu. Ukoliko u navedenom roku od 7 dana iznos nije uplacen te se Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugacije, narudžba se briše iz sustava te postaje nevažecom.

Uvjeti kupovine
Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predvidenom mjestu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati tocne, važece i potpune osobne podatke. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti ce dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. Prilikom registracije svaki korisnik se može prijaviti na newsletter. Moguce je opozvati dolazak newslettera na nacin da kada se primi prvi newsletter stisnete na link - odjava s newslettera.
Proizvodi koje je moguce kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajuci prilozi (izjave o sukladnosti, upute za uporabu, itd.).
Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na link "Narudžba". Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u meduvremenu, prodan tada ce Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplacene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi).
U "košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (ukljucen PDV).
Detaljnije objašnjenje procesa Internetske kupovine Kupac može dobiti odabirom linka "Pomoc pri kupnji".

Nacini placanja
1.Kreditna kartica - U Internetskoj trgovini narucenu robu možete sigurno platiti kreditnom karticom. Primamo sljedece kreditne kartice American Express®, MasterCard®, Visa. Platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. U slucajevima kada vlasnik kartice nije državljanin BiH, i u slucajevima kada primalac i platitelj nisu ista osoba, pridržavamo pravo na dodatno provjeravanje identiteta platitelja i primanja pisane izjave preko e-pošte ili telefaksa da je platitelj suglasan s placanjem narucene robe. Nakon odašiljanja narudžbe s ovim nacinom placanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konacni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti.
1.Internet bankarstvo - Odabrane proizvode možete platiti preko mobilnog ili internetskog bankarstva.
2.Placanje po predracunu - Ako ste se odlucili za placanje po predracunu, na elektronsku adresu primatelja racuna poslat cemo predracun sa svim podatcima. Po primitku sredstava na naš poslovni racun, roba ce biti poslana na adresu za dostavu.
3.Placanje pouzecem - Placanje pouzecem primjereno je ako želite placanje prilikom preuzimanja narucene robe. Zato što je prilikom preuzimanja moguce samo placanje gotovinom, morate prilikom preuzimanja biti osobno prisutni, bez obzira na vrijednost narudžbe. O vremenu dostave obavijestit cemo vas telefonom. Ako vam ovaj nacin ne odgovara, molimo vas da procitate informacije o mogucnostima placanja kreditnom karticom, preko e-banke i po predracunu ili u napomeni narudžbe navedete opciju koja vam odgovara.
Sve do potpunog placanja proizvoda iz pojedinacne narudžbe, naruceni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja cak i onda kada su vec bili dostavljeni kupcu. Ukoliko se kao nacin placanja izabere kreditna kartica, a u slucaju neuspješnosti izvedbe placanja iz bilo kojeg razloga, kupac se obvezuje podmiriti svoju obvezu placanja kupovine narucenih proizvoda na jedan od drugih ponudenih nacina u roku 5 dana od primitka poziva. U slucaju neplacanja odnosno nepotpunog placanja, Prodavatelj ima alternativno pravo od kupca zahtijevati vracanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neošteceni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži).
Prodavatelj izdaje racun elektronskim putem (e-mail) te na trajnom mediju (papir) koji je uz garancijski list važeci dokaz za reklamaciju odnosno servisni zahvat.

Cijene
Sve cijene su izražene u Konvertibilnim markama (KM) i ukljucuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugacije (slucaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed odredeno važenje. Cijene vrijede u slucaju placanja s gore navedenim nacinima placanja i pod gore navedenim uvjetima. Navedene cijene važe samo za kupnje u Internetskoj trgovini i mogu se razlikovati od cijena u izložbeno-prodajnim salonima.
Unatoc izuzetnim naporima da osiguramo najažurnije i najtocnije podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni nije tocan. U tom slucaju, ili u slucaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj ce kupcu omoguciti odustajanje od kupnje i istovremeno ce kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo na obostrano zadovoljstvo.
Valjanost akcijske ponude
Rokovi trajanja akcije, koji se medusobno mogu razlikovati, navedeni su uz akcijsku ponudu.

Pravo odustajanja od kupovine, vracanje robe
Kupac ima pravo da u 7 dana od dobave robe Prodavatelja pismeno obavijesti o odstupanju od pogodbe i to na kontaknu adresu e-pošte (e-mail naveden na elektronskoj potvrdi narudžbe). Kupac mora zatim robu vratiti Prodavatelju u roku od 15 dana od pisane obavijesti pri cemu sam pokriva neposredne troškove vracanja. Proizvodi moraju biti nerabljeni, neošteceni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Mora biti priložena kopija racuna. Troškove vracanja robe pokriva kupac. Ako je to moguce, Prodavatelj odmah vraca cijeli iznos kupnje (iznos kupnje s troškovima dostave) a najkasnije u roku 30 dana od povrata uredaja Prodavatelju
Kupac mora robu vratiti na adresu Prodavatelja navedenu na racunu.

Rok isporuke

Ukoliko je iznos koji se dostavlja iznad 100,00 KM , a moguće je dostavu obaviti našim dostavnim vozilom , dostava je besplatna .

Ukoliko se dostava obavlja brzom poštom ili na neki drugi sličan način troškove dostave snosi kupac .

Dostava aparata obavlja se samo radnim danom. Rok isporuke, ako je proizvod na skladištu, najviše je tri radna dana od primitka elektronske obavijesti na adresu vaše e-pošte da je vaša narudžba potvrdena, a u suprotnom slucaju odgovarajuce dulji.
Ukoliko je proizvod oznacen sa "dostupno online", to znaci da je raspoloživ na skladištu odnosno dobavljiv u razumnom roku. Ukoliko je oznacen sa "nije dostupno online", tada proizvod nije moguce kupiti putem internet trgovine.
Kupljenu robu dostavit cemo vam besplatno* do dvorišta u koje se može dovesti kamionom. Isporuka ne ukljucuje unos robe u stan i prikljucivanje aparata. U slucaju da prilikom dostave kupac na dogovorenoj adresi nije prisutan, proizvode može valjano preuzeti punoljetna osoba koja živi u istom domacinstvu zajedno s kupcem odnosno druga osoba koja ima ovlaštenje za preuzimanje. Osoba koja preuzima dostavljeni proizvod i sve pratece dokumente, takoder navede svoje ime i prezime, datum zaprimanja i odnos prema narucitelju.

Sigurnost
Prodavatelj koristi odgovarajuca tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i placanja. Svaki od prodavatelja je certificiran od strane banaka i ima s bankama sklopljen ugovorni odnos. Internetska trgovina koristi sigurne sustave koji osiguravaju sucelje za sigurno zaprimanje placanja preko interneta.
Sustav Payment gateway se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Payayment gateway primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka izmedu Payayment gateway sustava i autorizacijskih centara karticnih kuca obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zašticena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomicno, odnosno za otkazivanje transakcije.
Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam ce se pobrinuti za osiguranje korisnickih podataka i lozinki. Kupac jamci za tocnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu

Pravo na privatnost
Prodavatelj se obvezuje trajno cuvati sve osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Svi podatci, pribavljeni preko Internetske trgovine, biti ce upotrijebljeni iskljucivo za slanje informativnog materijala, ponuda, racuna i druge potrebne komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo cuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Komunikacija
Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe se obavlja putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.
Obavijesti o mjesecnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavac šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno oznacene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj ce bezuvjetno poštovati želju korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesecnim akcijama.
Prilikom kreiranja narudžbe ili registracije svaki korisnik ima mogucnost prijaviti se na newsletter. Moguce je opozvati dolazak newslettera na nacin da kada se primi prvi newsletter stisnete na link - odjava s newslettera.

Pritužbe i sporovi
Ovi Opci uvjeti su u skladu sa zakonom o zaštiti potrošaca. Pritužbe i reklamacije kupci mogu poslati elektronskom poštom ili poštom na adresu Prodavatelja navedenu na racunu ili potvrdi (e-mail).

Prodavatelj mora u roku od pet radnih dana potvrditi da je pritužbu primio, poruciti Kupcu koliko ce ju dugo obradivati i cijelo ga vrijeme obavještavati o tijeku postupka. Prodavatelj i Kupac ce moguce sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno.

U slucaju sporova, nadležan je trgovacki sud na cijem se podrucju nalazi sjedište Prodavatelja.